Veel gestelde vragen

Kunnen er meerdere keuringen, inspecties, kalibraties enz. aan hetzelfde arbeidsmiddel worden toegekend?
Ja, dat kan. Er kunnen meerdere soorten acties aan een arbeidsmiddel worden toegekend. Iedere actie mag op een andere datum ingepland worden en kan een andere keurings- of inspectiefrequentie hebben. Dit mag ook eenmalig zijn zoals b.v. een reparatie. Hiermee kan zowel een keurings- als reparatiehistorie worden opgebouwd.

Is het toekennen van een materieelgroep aan een arbeidsmiddel verplicht?
Tooltracker dwingt het aangeven van een materieelgroep voor ieder arbeidsmiddel af. Wanneer u geen materieelgroepen wilt gebruiken kunt u een algemene groep maken en daar al het materieel in plaatsen.

Waarom moet ik de arbeidsmiddellen in materieelgroepen plaatsen?
Een materieelgroep bevat de standaardacties als keuringen, inspecties, kalibraties enz welke periodiek moeten worden uitgevoerd. Door een arbeidsmiddel in een geschikte materieelgroep te plaatsen worden deze acties automatisch aan het arbeidsmiddel gekoppeld en zorgt zo voor vereenvoudigde invoer van nieuwe arbeidsmiddelen.

Waarom wordt het eindresultaat bij handmatig ingevoerde metingen niet afgedwongen?
Het eindresultaat is de verantwoordelijkheid van de keurmeester, niet van het programma. Zo kan een keurmeester ook het door een apparatentester bepaalde keurresultaat handmatig aanpassen.

De gegevens in de apparatentester komen niet in Tooltracker
Bij het uitlezen van een apparatentester kunnen vele foutsituaties optreden met als gevolg dat de gegevens niet in Tooltracker komen. Hier een checklist van dingen die u kunt nagaan om de fout te proberen te achterhalen.
• Gebruikt u Tooltracker in een multiuser omgeving (via een server)? Neem dan contact op met de functioneel beheerder van het programma.
• Wordt het scherm met de spreadsheet (Excel) -achtige rooster zichtbaar? Zoniet, check dan of de driver voor uw apparatentester in de map Devices in de Programmamap voor Tooltracker (multi-user FileMaker) staat.
• Staat de driver ingesteld op de juiste poort en baudrate?
• Staat de apparatentester op de juiste instellingen, zie daartoe de handleiding van Tooltracker.
• Indien gebruik wordt gemaakt van de seriële verbinding middels een kabel controleer dan de connectoren en de kabel. Test indien mogelijk met een andere kabel.
• Gebruikt u een seriëel naar USB kabel? Heeft deze in het verleden wel gewerkt? Diverse van de goedkopere USB/seriële kabels zijn niet compatibel met de apparatentesters. Wij adviseren het gebruik van USB naar Seriëel adapters van b.v. het merk Keyspan.
• Bij een bluetooth verbinding: Heeft u de computer gepaired met de apparatentester?
• Bij USB verbinding met de apparatentester: is de USB naar Serial driver voor uw apparaat op de computer geïnstalleerd?

Het is ook mogelijk dat de gegevens uit de apparatentester goed zijn ingelezen maar niet verder verwerkt kunnen worden. Kijk daartoe of u in de map ‘mijn documenten’ een bestand heeft staan met de naam TT-rawdata.txt. Check datum en tijd van dit bestand. Komt dit overeen met uw laatste inleespoging? Zo ja, dan kan het zijn dat er een probleem is met een specifieke meting. Neemt u dan even contact met ons op.

Kan een materieelnummer opnieuw gebruikt worden?
Ja, dat kan mits het nummer niet meer voorkomt in Tooltracker. Staat er nog materieel met het gewenste nummer in de lijst dan moet dat eerst verwijderd worden. Het komt dan in de lijst van verwijderd materieel. Verwijder het vervolgens permanent uit deze lijst, pas daarna kan het nummer opnieuw gebruikt worden. Zo kunnen geen oude metingen, onderhoud of kosten van het oude materieel op het nieuwe materieel terecht komen.

Kan materieel omgenummerd worden?
Materieel dat in de lijst staat kan omgenummerd worden. Dit kan door op het detailscherm bij het muteren van de gegevens van het materieel een ander materieelnummer in te voeren. Voorwaarde is dat het nieuwe nummer niet al in ToolTracker voorkomt, ook niet in de lijst van verwijderd materieel. Alle gekoppelde gegevens worden automatisch mee-omgenummerd.

PDF bestanden worden niet meer in Tooltracker getoond na updaten WIndows 10.
PDF bestanden van keuringen en in documenten worden niet meer in-line in Tooltracker getoond. Dit is plots het geval na het updaten van WIndows 10 naar versies 20H2 en 21H1. Microsoft heeft hiervoor een patch uitgebracht welke apart geïnstalleerd moet worden. Deze patch is 500MB groot en kan hier gedownload worden.