Overzichtslijsten

menu

Materieel

Dit is een overzichtlijst van alle arbeidsmiddelen en hun locatie in het systeem. Maak uw eigen overzichten met behulp van de uitgebreide selectie en sorteermogelijkheden. 

groep

Onderhoud

Hieronder valt iedere periodieke of eenmalige actie die op een arbeidsmiddel moet worden uitgevoerd. Dit kunnen NEN 3140 keuringen zijn, maar ook visuele inspecties, kalibraties, reparaties, APK, enz. U kunt deze acties zelf definiëren.

detail

Metingen

Het resultaat van de onderhoudsacties worden in deze lijst verzameld. Ze kunnen zijn ingelezen vanuit een apparatentester en/of handmatig zijn ingevoerd. De laatst uitgevoerde actie bepaald de keuringsstatus van het arbeids-middel.

goed_afkeur

Relaties

Deze lijst bevat o.a. alle adres-gegevens van de medewerkers, opdrachtgevers, locaties, leveranciers, keurmeesters, projectleiders, enz, enz. 

placeholder image

Uitleen

Met de optionele uitleenmodule kunnen arbeidsmiddelen via projecten worden uitgeleend, gemonitord en worden doorbelast. Ook bulkmaterialen als b.v. rijplaten, steigermateriaal en werkkleding kunnen via deze module worden uitgegeven en weer worden ingenomen

placeholder image

Projecten

Materieel kan op projecten worden geplaatst zodat dit per project kan worden bijgehouden en doorbelast. Ook kunnen zogenaamde ‘parkeer’ projecten worden aangemaakt waarop materieel tijdelijk materieel kan worden geplaatst. Denk b.v. aan een project ‘reparatie’ waarop materieel dat gerepareerd moet worden kan worden verzameld.

placeholder image

Documenten

Tooltracker bevat ook een volwaardige documenten server. Hierin kunnen allerhande bestanden worden opgeslagen. Denk aan handleidingen, afbeeldingen, facturen, rapporten, enz, enz.
Ieder document kan daarbij aan meerdere arebeidsmiddelen worden gekoppeld. 

placeholder image

Materieelgroepen

Door materieelgroepen te definiëren kunnen automatisch standaard onderhoudsacties, keuringen inspecties kalibraties enz. aan nieuw in te voeren materieel worden toegekend. Dit vereenvoudigt de invoer van materieel enorm en geeft een beter overzicht van beschikbare middelen.